Bærekraftig

Vi bruker rene råvarer som kan gjenbrukes eller resirkuleres:
glass, aluminium, stål og tre. 

Vår miljøstrategi

  • Glass og metall blir sortert og resirkulert
  • Bidrar til gjenbruk og ressurseffektivitet
  • Vi jobber for å begrense plast i alle våre produkter
  • Fokus på å øke materialgjenvinning og ombruk
  • Bruk av laminert glass og gjenbrukbare komponenter i vår produksjon
  • Systeminnredning som i stor grad kan gjenbrukes